CÔNG TRÌNH NHÀ Ở ÔNG HOÀNG MINH HÙNG


18/12/2020


- Địa chỉ: Khu Phố 2, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

- Diện tích 5x20 (4 tầng)

- Tổng giá trị: 1.500.000.000 VNĐ

COMMENT

Partner

Gọi điện

0985 823 846