Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 Công ty THHH vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị hà nội

 Địa chỉ: số 39 37/2 Dịch vọng, cầu giấy, hà nội

 Điện thoại : 0904644362 – 0929359426

 Tư vấn miễn phí các lĩnh vực về thoát nước và vệ sinh môi trường : 0904644362

 Email : nhaxanhvietnam2018@gmail.com

 Website : www.nhaxanhviet.com.vn